Under förutsättning att inget annat avtalats i samband med din beställning kan du avbeställa innestående order genom att meddela oss per e-post inom 48 timmar efter beställning har skett.