NÄRODLAT

Vi vill ha en levande landsbygd runt omkring oss

Vi samarbetar gärna med folk i våran närhet om dom har samma tro som oss på att värna om bina, fåglarna, fjärilarna och vattnet och givetvis oss människor.

Vi tror INTE på ensam är stark utan vi på Stenlunden tror på samarbeten.

Vi alla hjälps åt mot en bättre värld för våra barn och barnbarns skull!