För att handla hos oss måste du fylla i alla obligatoriska fält via kontaktformuläret. Genomförd beställning innebär att du samtycker till att namn och e-post registreras i vårt kundregister. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och utföra eventuell kreditkontroll, men utöver detta förmedlar vi aldrig uppgifter till tredje part.

Det är viktigt att vi får din e-postadress för att underlätta kommunikation i samband med order. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. För att få dessa uppgifter skickade till dig har vi rätt att ta en administrativ avgift på 50 kr. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.